Zorg in de laatste levensfase

We weten wel dat er ooit een einde komt aan ons leven. Maar op het moment dat een stervensproces inzet, kan er veel onzekerheid ontstaan. Angsten voor fysieke pijn, benauwdheid of om alleen te sterven zijn dan menselijk. Soms zorgt de gedachte aan de dood zelf en wat er daarna zal zijn voor beklemming. Dan is het goed te weten dat er thuis, in de vertrouwde omgeving, palliatieve terminale zorg ingezet kan worden die deze laatste levensfase begeleidt.

Rust

We hebben elkaar nodig, vooral bij verdriet, verlatenheid en angst voor lijden en de dood. Dit besef is ons uitgangspunt voor het bieden van waardige palliatieve terminale zorg. Het is ons doel om zo veel mogelijk rust en comfort te brengen in de laatste levensfase. De verpleegkundigen signaleren en plegen overleg met de huisarts teneinde fysiek lijden en pijn te verminderen.

Emoties

Onze zorgverleners weten als geen ander een steunpilaar te zijn bij de verwerking van emoties bij de terminale cliënt en de familie.

Stelt u prijs op een persoonlijk gesprek?

Bel – NL 0183 – 640 440