Nachtzorg met aandacht

Naast eten is slapen een van de eerste levensbehoeften. Een goede nacht maakt immers een mooiere dag. Maar, door een ziekte, ouderdom of een fysieke of geestelijke beperking is een goede nachtrust soms niet meer zo vanzelfsprekend. In zo’n geval kan het nodig of gewenst zijn om ’s nachts iemand dicht bij u in de buurt te hebben die over u waakt en zorg kan bieden als dat nodig is.


Onze aandachtsgerichte nachtzorg kan voor u uitkomst bieden.


De zorgverlener is minimaal 8 uur in de nacht aanwezig bij u, gewoonlijk van 23:00 in de avond tot 07:00 in de ochtend. Uiteraard zijn het aantal uren als ook de specifieke tijden van de nachtzorg aan te passen aan wat u wenst of nodig heeft. De nachtzorg kan bijvoorbeeld uitgebreid worden met aansluitende avond- of ochtendzorg. 


Wij maken in onze nachtzorg bewust geen onderscheid tussen waak- en slaapdiensten. We weten namelijk niet van tevoren wat de nacht u gaat brengen. Afhankelijk van hoe de nacht verloopt, bieden onze zorgverleners de professionele hulp waar dit nodig is, bijvoorbeeld met omdraaien, toiletbezoeken of het innemen van medicijnen. De zorgverlener is te allen tijde alert en waakzaam, wat betekent dat hij of zij continu paraat staat om u hulp en ondersteuning te bieden. 

Van kinds af aan wilde ik al verpleegkundige worden. Ik ben zorgzaam en geduldig. En ik houd van mensen, hoe ze ook zijn.

GERUST GEVOEL VAN ZEKERHEID EN VEILIGHEID

Los van de handelingen die de zorgverlener kan verrichten, biedt onze nachtzorg ook het gevoel van zekerheid en veiligheid dat helpt bij een goede nachtrust. We vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft dat er altijd iemand over u waakt en voor u klaarstaat wanneer u dit wenst of nodig heeft. Dit uit zich niet alleen in fysieke zorg, maar ook in emotionele ondersteuning. Zo kan de zorgverlener gedurende de nacht een luisterend oor zijn en u helpen om door de nacht te komen.

NACHTZORG IN COMBINATIE MET MANTELZORG 

Ook voor familieleden, partner of mantelzorger is een goede nachtrust belangrijk om de liefdevolle en vaak intensieve zorg vol te houden. Onze nachtzorg kan ook in zo’n geval uitkomst bieden. Zowel zorg en verpleging als ook emotionele ondersteuning kunnen in de nacht uit handen worden gegeven. Om dit te kunnen en willen, is een basis van vertrouwen, zekerheid en veiligheid van zeer groot belang. Onze zorgverleners kunnen deze basis tijdens de nachtzorg bieden, door aandacht voor persoonlijk contact, heldere communicatie en afstemming en ruimte voor flexibiliteit in de invulling van de nachtzorg van uw dierbare.

Wilt u een persoonlijk gesprek?

Wij nemen altijd de tijd om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het maken van een persoonlijke afspraak voor een intakegesprek aan huis kunt u tevens telefonisch inplannen.

Kroese Kits | Solferino | Inspiratie