Persoonsgerichte 24-uurs zorg bij u thuis

Ons hele leven is het vanzelfsprekend dat we voor onszelf zorgen, maar soms kan deze zelfzorg door dementie, een chronische ziekte, de laatste levensfase die zich voordoet, ouderdom of andere beperkingen opeens wat minder vanzelfsprekend worden. In zo’n geval is het vaak nodig om een beroep te doen op de zorg van anderen.

Deze zorg kan in de eerste plaats soms verleend worden door uw familie of relaties die dichtbij u staan, maar dit vraagt op den duur vaak veel van zowel hen als ook van u. Ook in zo’n geval kan het nodig en gewenst zijn om professionele hulp in te schakelen.

Onze persoonsgerichte particuliere 24-uurs thuiszorg door heel Nederland kan voor u uitkomst bieden.

Wanneer u kiest voor 24-uurs zorg via Kroese Kits, dan is gedurende de gehele dag en nacht een zorgverlener bij u thuis aanwezig die u verzorgt, ondersteunt en begeleidt. Rust en continuïteit zijn hierbij zeer belangrijk. Dit waarborgen we doordat we werken met diensten van 3 à 4 achtereenvolgende dagen. Op deze manier kunnen onze zorgverleners de professionele, kwalitatief hoogwaardige en persoonsgerichte 24-uurs zorg bieden zoals deze nodig en gewenst is.

Zo lang mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven, dat vind ik essentieel

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING IN UW DAGELIJKS LEVEN

Omdat onze zorgverlener aaneengesloten aanwezig is, omvangt onze 24-uurs zorg meer dan enkel het verlenen van zorg en verpleging. De zorgverlener ondersteunt en begeleidt u eveneens bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan eten, wassen, een kappers- of familiebezoek, een buitenwandeling of de beoefening van een hobby. Uiteraard zullen we deze ondersteuning en begeleiding in onze persoonlijke gesprekken met u en uw dierbaren meenemen, zodat u de hulp kunt krijgen bij die dingen die u graag doet, wenst of nodig heeft wanneer u vertrouwt op onze 24-uurs zorg.

VERTROUWDE OMGEVING MET BEHOUD VAN EIGENWAARDE

Juist op momenten dat er een beroep moet worden gedaan op de zorg van anderen, is het van groot belang dat dit in uw eigen vertrouwde omgeving gegeven kan worden. Zorg en welzijn vragen immers om structuur, rust en een gevoel van veiligheid en niet in de laatste plaats om het behoud van eigenwaarde.

Doordat onze zorgverlener 24-uurs zorg bij u thuis verleent, kunt u uw leven met zo min mogelijk veranderingen ten opzichte van uw gebruikelijke levenswijze en alledaagse gewoontes en behoeften voortzetten, maar dan met de professionele hulp die u nodig heeft. U blijft dicht bij uw familie- en vriendenkringen en de zorgverlener kan wanneer dit gewenst is ook gemakkelijk even afstand doen zonder ver weg te zijn.

Wilt u een persoonlijk gesprek?

Wij nemen altijd de tijd om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het maken van een persoonlijke afspraak voor een intakegesprek aan huis kunt u tevens telefonisch inplannen.

Kroese Kits | Solferino | Inspiratie