Chronische thuiszorg met respect

De regie over het eigen leven en de levenskwaliteit kunnen in het gedrang komen bij chronische aandoeningen als de ziekte van Parkinson, MS, diabetes, COPD, artrose of reuma. Het gevoel van autonomie en innerlijke vrijheid dat eerst nog zo vanzelfsprekend was, kan dan ineens wegvallen. In zo’n geval kan het gewenst of zelfs nodig zijn om professionele hulp in te schakelen.

Onze 24-uurs chronische zorg kan voor u uitkomst bieden.

Gedurende de gehele dag en nacht is er een zorgverlener bij u thuis aanwezig die u verzorgt, ondersteunt en begeleidt. Deze zorgverlener biedt de professionele, kwalitatief hoogwaardige en persoonsgerichte 24-uurs chronische zorg zoals deze nodig en gewenst is. Dit betekent dat we samen in gesprek gaan over de specifieke zorg die aansluit bij uw fysieke vrijheidsbeperkingen.

Empathie geeft de ander kracht.

FLEXIBILITEIT EN OPLOSSINGSGERICHT DENKEN

Ouder worden is een proces van steeds opnieuw aanpassen aan wat nog kan en mag. Zeker in het geval van een chronische aandoening kan dit bijzonder lastig en wellicht soms zelfs beangstigend zijn. Dit vraagt om veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van zowel u als ook van onze zorgverleners die de chronische zorg bieden. Door de jarenlange ervaring en het continu opdoen van nieuwe kennis zijn onze zorgverleners als geen ander gekwalificeerd en geoefend om flexibel te zijn, oplossingsgericht te denken en uit te gaan van mogelijkheden in plaats van problemen. Dit doen zij in voortdurende afstemming en overleg met zowel u als ook met Kroese Kits. Op deze manier kunnen we te allen tijde de 24-uurs chronische zorg bieden, afgestemd op uw huidige behoeften en wensen.

ERKENNING EN WAARDERING VAN UW UNIEKE PERSOONLIJKHEID

Bij het bieden van chronische zorg staat het behoud van eigenwaarde bij ons voorop. We vinden het belangrijk dat onze zorgverleners hulp en ondersteuning bieden bij wat u wellicht niet meer kunt, zodat u kunt uitblinken in wat u wel nog kunt. Zij kunnen u helpen om niet te denken in de beperkingen die u heeft, maar in de mogelijkheden en oplossingen die voor u liggen. Op deze manier blijft de erkenning en waardering van de unieke persoonlijkheid bestaan, ondanks de beperkingen. Dit is waar behoud van eigenwaarde om draait.

Wilt u een persoonlijk gesprek?

Wij nemen altijd de tijd om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het maken van een persoonlijke afspraak voor een intakegesprek aan huis kunt u tevens telefonisch inplannen.

Kroese Kits | Solferino | Inspiratie