Het beste team passend bij uw wensen en behoeften

Wij en onze zorgverleners vinden uw wensen, behoeften en waarden erg belangrijk en we zullen daarom samen invulling geven aan de specifieke zorg die u wenst en nodig heeft. Om hiertoe te komen, willen we u en uw naasten graag eerst leren kennen en weten waar uw wensen en behoeften precies liggen. Dit zullen we doen aan de hand van een telefonisch gesprek. Daarna komen we graag bij u langs om uw thuis te leren kennen en te bepalen wat er benodigd is om de persoonsgerichte en kwalitatief hoogwaardige particuliere zorg te bieden die onze cliënten zo waarderen. Wanneer we bekend zijn met uw wensen, behoeften en thuissituatie, zullen we samen op zoek gaan naar het beste team dat hierbij past.

WAARBORGEN VAN RUST EN CONTINUÏTEIT

Minstens zo belangrijk vinden wij dat de zorgverlener past bij u als persoon. Het bieden van zorg, begeleiding en ondersteuning gaat immers niet alleen om professionele handelingen en voorzieningen, maar ook om de juiste aandacht en het opbouwen van een goede en vertrouwde relatie. Alleen op die manier kan een basis van vertrouwen, veiligheid en zekerheid worden gelegd. Daarom werken we met kleine, vaste teams van 6 tot 8 zorgverleners. Indien van toepassing, zal elke zorgverlener minimaal 3 tot 4 achtereenvolgende dagen zorg aan u verlenen. Op deze manier waarborgen we de rust en continuïteit die onze aanpak kenmerkt.

VOORTDURENDE BETROKKENHEID MET GEPASTE AFSTAND

Uiteraard blijven we in gesprek gedurende de tijd dat wij particuliere zorg bij u thuis verlenen. We hechten veel waarde aan betrokkenheid en vinden het belangrijk om de zorg en verpleging te blijven verlenen die bij u past en die u wenst. Alleen zo kunnen we kwalitatief hoogwaardige en persoonsgerichte particuliere zorg waarborgen. Dit betekent dat we regelmatig de vinger aan de pols houden en nagaan of het team nog de juiste samenstelling heeft of dat er enige verandering benodigd of gewenst is. Bovendien blijven we eveneens voortdurend in gesprek met de betreffende zorgverleners die bij u thuis de zorg bieden, om te zorgen dat ook zij op hun plek zijn.