Particuliere zorg

Zelf ingekochte zorg en verpleging thuis

Korte omschrijving:

Bij particuliere zorg bepaalt de oudere zelf welke verzorging, verpleging en huishoudelijk hulp hij wil hebben geleverd. Met zorgverlener(s) wordt een plan opgesteld, dat is toegespitst op zijn eigen situatie en behoefte. De hulp bestaat uit verpleging en verzorging, huishoudelijke hulp, begeleiding van sociale activiteiten en – in terminale situaties – stervensbegeleiding. Zelfstandig werkende professionele zorgverleners, verpleegkundigen en ziekenverzorgenden, verlenen de zorg en hulp.

Het bureau adviseert cliënt en zorgverlener en draagt zorg voor een goede gang van zaken. De professionele aandacht die thuis aan de oudere wordt besteed, verhoogt de kwaliteit van leven. Aan het behoud van deze vrijheid en privacy hangt een kostenplaatje. Het persoonsgebonden budget (PGB) vergoedt vaak een deel van deze kosten.

Functies:

 • tijdelijke of langdurige huishoudelijke, verplegende en/of verzorgende hulp in de thuissituatie
 • verpleging en verzorging op maat
 • (sociale) activiteiten begeleiding
 • stervensbegeleiding
 • dag-, nacht- of 24-uurs zorg
 • herstellen na ziekenhuisopname
 • revalidatie
 • deels behoud van privacy
 • veiligheid
 • controle
 • sociaal contact

Voor informatie:

Kroese Kits

particuliere zorg en verpleging

Postbus 318

4200 AH Gorinchem

Telefoon 0183- 640 440

info@kroesekits.nl

www. kroesekits.nl

Terug naar boven