Particuliere Verpleging

Zelf ingekochte verpleging voor particuliere thuiszorg

Korte omschrijving:

Bij particuliere thuiszorg bepaalt de oudere zelf welke verpleging, als ook verzorging, hij wil hebben geleverd. Samen met verpleegkundigen wordt een zorgplan opgesteld. De hulp bestaat uit meer dan verpleging. Ook verzorging, huishoudelijke hulp, begeleiding van sociale activiteiten is onderdeel van de particuliere thuiszorg. En – in terminale situaties – de stervensbegeleiding. De verpleging, zorg en hulp wordt geleverd door zelfstandig werkende, professionele zorgverleners.

Het bureau voor particuliere thuiszorg adviseert cliënt en zorgverlener en draagt zorg voor een goede gang van zaken. De professionele verpleging die thuis aan de oudere wordt gegeven, verhoogt de kwaliteit van leven. Een deel van de kosten van particuilere verpleging en zorg wordt veelaal vergoed met een PBG (persoonsgebonden budget).

Functies:

  • tijdelijke of langdurige verplegende en/of verzorgende hulp in de thuissituatie
  • verpleging en verzorging op maat
  • begeleiding van (sociale) activiteiten
  • stervensbegeleiding
  • dag-, nacht- of 24-uurs zorg
  • herstellen na ziekenhuisopname
  • revalidatie
  • veiligheid
  • controle

Voor informatie:

Kroese Kits particuliere thuiszorg en verpleging

Postbus 318

4200 AH Gorinchem

Telefoon 0183- 640 440

info@kroesekits.nl

www. kroesekits.nl

Terug naar boven