Zorg in het buitenland

In de winter op een lichte en warme plek verblijven, een cruise maken of drie weken vertoeven in het tweede huis in Zuid-Frankrijk. Dat zijn prettige momenten om de horizon te verbreden en daarna het dagelijkse leven weer een nieuwe impuls te kunnen geven. Bij verminderde mobiliteit wordt dit vaak als onmogelijk gezien. Maar dat hoeft niet met onze zorg in het buitenland. 

Langdurig verblijf

24-uurs particuliere thuiszorg en verpleging maakt reizen met zorg in het buitenland en het verblijf in verre oorden juist heel goed mogelijk. Verpleegkundigen zorgen voor begeleiding tijdens de reis en blijven desgewenst langere tijd op locatie. Respect voor de eigenheid van de cliënt en zijn eventuele gezelschap waarborgt optimale privacy.

Flexibiliteit

Ouder worden is een proces van het steeds opnieuw aanpassen aan wat nog kan. Voor het vinden van oplossingen en het van mogelijkheden uitgaan, is flexibiliteit nodig. De verpleegkundigen en verzorgenden die samenwerken met Kroese Kits hebben deze kwaliteit, mede door hun jarenlange ervaring.

Stelt u prijs op een persoonlijk gesprek?

Bel – NL 0183 – 640 440