Chronische thuiszorg

Wanneer de regie over het eigen leven en de levenskwaliteit in het gedrang komen bij chronische aandoeningen als de ziekte van Parkinson, MS, diabetes, astma, artrose of reuma, kan chronische thuiszorg gewenst zijn.  Wanneer iemand zich thuis in zijn eigen omgeving omringd weet door liefdevolle hulp en zorg, kan er nog enig gevoel van autonomie en innerlijke vrijheid ervaren worden. Zo blijft de erkenning en waardering van de unieke persoonlijkheid bestaan, ondanks de fysieke vrijheidsbeperkingen.

Flexibiliteit

Zeker in het geval van een chronische aandoening is ouder worden een proces van het steeds opnieuw aanpassen aan wat nog kan. Dat vraagt om flexibiliteit, ook van verpleegkundigen en verzorgenden. De zorgverleners die samenwerken met Kroese Kits hebben de ervaring en de instelling om steeds oplossingen te vinden en van mogelijkheden uit te gaan.

Chronische thuiszorg met respect

Integriteit en respect zijn vanzelfsprekend in de 24-uurs thuiszorg en verpleging die Kroese Kits biedt. Door te werken met kleine, vaste teams van zorgverleners, die 3 tot 4 achtereenvolgende dagen bij de cliënt blijven, waarborgen we rust en continuïteit.

Stelt u prijs op een persoonlijk gesprek?

Bel – NL 0183 – 640 440