24-uurs thuiszorg

Zorgen voor onszelf doen we ons hele leven. Door een beperking of ouderdom kan die eens zo vanzelfsprekende zelfzorg echter ineens een stuk minder vanzelfsprekend worden. Dan is het vaak nodig om beroep te doen op zorg door anderen.

Behoud van eigenwaarde

Zorg en welzijn vragen niet alleen om professionele handelingen en voorzieningen, maar ook om de juiste aandacht en aanwezigheid. Ze vragen om structuur en een veilige omgeving. En niet in de laatste plaats om ondersteuning van het behoud van eigenwaarde.

Op maat gesneden particuliere thuiszorg en 24-uurs thuiszorg en verpleging zijn dan voor de hand liggende oplossingen. In de eigen, vertrouwde omgeving verlenen wij de zorg die onze clienten nodig hebben.

24-uurs thuiszorg met respect

In de 24-uurs thuiszorg en verpleging thuis die Kroese Kits biedt zijn respect en integriteit vanzelfsprekend. We werken met kleine, vaste teams waarin de verpleegkundigen en verzorgenden 3 tot 4 achtereenvolgende dagen zorg verlenen aan de cliënt. Met deze manier van werken waarborgen we de rust en continuïteit die onze aanpak kenmerkt en die onze cliënten zo waarderen.

 

Stelt u prijs op een persoonlijk gesprek?

Bel – NL 0183 – 640 440