Zorghotel

Hotelvoorziening met verzorging en verpleging

Korte omschrijving:

Het zorghotel is voor mensen die geen volledige ziekenhuiszorg nodig hebben, maar niet zelfstandig thuis kunnen verblijven. Zij herstellen na een ziekenhuisopname of krijgen tijdelijke zorg vanuit een thuissituatie. Om voor een zorghotel in aanmerking te kunnen komen, is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Functies:

  • herstellen na ziekenhuisopname
  • tijdelijke opname vanuit thuissituatie
  • verzorging en verpleging
  • revalidatie
  • soms: herstellen in bijzijn van partner

Voor informatie en adressen:

Lokaal via huisarts, thuiszorg en transferverpleegkundige of maatschappelijk werk in het ziekenhuis.

Alternatief:

particuliere zorg kan een goed alternatief zijn, wanneer er in een zorghotel geen plaats is.

Terug naar boven