Ziekenhuis

Voor onderzoek en behandeling van ziektebeelden en functiestoornissen

Korte omschrijving:

Een ziekenhuis is een instelling voor onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van mensen met een ziekte of functiestoornis.

Transferverpleegkundigen of maatschappelijk werkers zijn in elk ziekenhuis aanwezig. Na een opname adviseren en regelen zij een goede terugkeer naar huis of een opname in een andere zorginstelling.

Veel ziekenhuizen hebben naast de basisdienstverlening ook specialisaties. Voor psychiatrische ziektes bestaan speciale afdelingen en speciale ziekenhuizen.

De huisarts verwijst door naar een medisch specialist voor opname en/of behandeling. De keuze van een ziekenhuis is vrij. Deze is wel afhankelijk van de overeenkomst die zorgverzekeraar en ziekenhuis (DBO – diagnose behandel overeenkomst) hebben over het gewenste onderzoek en/of de noodzakelijke behandeling.

Functies:

  • spoedeisende hulp
  • specialistische hulp
  • onderzoek
  • operaties
  • verpleging en verzorging
  • opname of dagbehandeling
  • begeleiding terugkeer naar huis of naar andere instelling
  • stervensbegeleiding

voor onderzoek en behandeling van ziektebeelden en functiestoornissen

Voor informatie en adressen:

Informatie: lokaal via huisarts en ziekenhuis

www.ziekenhuis.nl

Adressen: telefoongids en gemeentegids

Terug naar boven