Wtcg

Wtcg ( Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

De Wtcg is bedoeld voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten met hoge ziektekosten. Voor kosten die niet via een andere regeling worden vergoed en die vanwege ziekte, handicap of ouderdom worden gemaakt, biedt deze wet een financiële compensatie. De tegemoetkoming is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

De wet bestaat uit verschillende onderdelen. Aangezien er jaarlijks veranderingen in de toegekende bedragen plaatsvinden, verwijzen wij naar de algemene website, die up to date informeert.

Voor informatie:

www.wtcg.info

Terug naar boven