WKCZ

Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling van zorgverleners, kunt u hierover een klacht indienen. Volgens de WKCZ zijn zorgverleners en zorginstellingen verplicht deze volgens bepaalde regels te behandelen.

U kunt bezwaren op vier manieren indienen.

  1. U bespreekt de klacht eerst met de zorgverlener of zorginstelling. Hierop hebben zij recht. Lost dit niets op, dan kunt u het volgende doen.
  2. Elke zorgverlener of instelling heeft een klachtencommissie, waarvan de voorzitter neutraal is. Hier kunt u uw klacht schriftelijk indienen. De uitspraak van deze klachtencommissie is niet bindend. Tegelijkertijd – of na behandeling van de klacht door de commissie – kunt u de Inspectie voor de Gezondheidszorg informeren over uw klacht. Zeer ernstige situaties, waarbij de instelling niet reageert op de klachtencommissie of geen maatregelen lijkt te treffen, moet de klachtencommissie melden aan de Inspectie.
  3. Ernstige klachten kunnen bij het Regionaal Tucht College schriftelijk worden ingediend. Dit kan alleen bij zorgverleners die zijn ingeschreven in de Wet BIG: artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten, klinisch psychologen, verloskundigen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Doel van het tuchtrecht is handhaving van de kwaliteitsnormen. U kunt alleen genoegdoening krijgen, geen schadevergoeding. De uitspraak van het Tuchtcollege is wel bindend en kan gevolgen hebben voor de zorgverlener in de vorm van een berisping, boete of schorsing.
  4. Als u geleden schade wilt verhalen op de zorgverlener of zorginstelling, is het raadzaam een advocaat in de arm te nemen voor aansprakelijkheidsstelling. Volgt hieruit geen oplossing, dan kunt u bij de rechter een procedure aanspannen.

Voor veel ouderen is het indienen van een klacht een grote belasting. Zij kunnen hun kinderen of een zaakwaarnemer machtigen dit voor hen te doen.

De Inspectie voor de Gezondheidsdienst houdt toezicht op de WKCZ.

Voor informatie:

Hulp bij het indienen van een klacht:

Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG), landelijk telefoonnummer 0900 – 243 70 70 

www.zorgbelang-nederland.nl

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Postbus 16119

2500 BC Den Haag

Telefoon: 070 – 340 79 11

www.igz.nl

 

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Telefoon: 070 – 340 5417

Terug naar boven