Wilsonbekwaamheid

Als iemand niet meer in staat is voor zichzelf keuzes te maken, spreken we van een wilsonbekwaam mens. Hij kan de informatie die hij nodig heeft niet goed meer begrijpen. Ook is het hem onmogelijk geworden zich een oordeel te vormen. Wanneer we het hebben over wilsonbekwaamheid, komen juridische zaken als vertegenwoordiging, mentorschap en dergelijke aan de orde. Zie: Wet mentorschap meerderjarigen.

Oorzaken:

 • Dementie;
 • Chronische hersenproblematiek met andere oorzaak, zoals een hersenbloeding (CVA);
 • Een acute verwardheid / delier (iemand is dan gedurende het delirium wilsonbekwaam);
 • Een acute medische situatie waarbij iemand niet meer aanspreekbaar is (als hartinfarct of hersenbloeding).

Gevolgen:

 • Wanneer iemand keuzes van levensbelang moet maken, is hulp van anderen nodig;
 • Iemand wordt afhankelijk van anderen voor zijn eigen beslissingen. Dit is vaak erg pijnlijk;
 • U kunt voor keuzes komen te staan die tegen de uitdrukkelijke wens van iemand ingaan. Dit is erg moeilijk als het om uw ouder gaat.

Omgaan met wilsonbekwaamheid:

 • Probeer deze eventuele situatie vooraf goed met uw ouder te bespreken en duidelijk te krijgen wat hun wensen zijn;
 • Bespreek met uw ouder door wie ze vertegenwoordigd willen worden in geval van wilsonbekwaamheid;
 • Tijdelijke wilsonbekwaamheid kan iedereen treffen (bijvoorbeeld: 75 procent van de ouderen boven 75 jaar met een acute heupfractuur maakt na de operatie een delier door. Dit is een periode van wilsonbekwaamheid waarbij behandeling nodig kan zijn en waarin de patiënt niet meer kan beslissen);
 • Vraag bij langer durende situaties informatie aan de ziekenhuismaatschappelijk werker, een sociaal raadsman of notaris.

Externe hulp:

particuliere zorg is een goede mogelijkheid uw ouder te begeleiden in de thuissituatie.

Terug naar boven