WGBO

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De WGBO regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener en zorgverlenende instantie. Wanneer een patiënt zich laat behandelen of verzorgen door bijvoorbeeld een arts, specialist of verpleegkundige, zijn er rechten en plichten waaraan beide partijen zich bij wet dienen te houden.

De belangrijkste regels uit de WBGO:

De plichten van de patiënt:

  • de zorgverlener volledig en duidelijk informeren over de problematiek, zodat deze de beste behandeling en verzorging kan geven
  • goed meewerken aan de behandeling en verzorging en de adviezen en voorschriften van de zorgverlener opvolgen
  • de zorgverlener betalen

 

De rechten van de patiënt:

Het recht op informatie:

De zorgverlener moet de patiënt begrijpelijk informeren over de ziekte, aard, het doel van onderzoek en behandeling, de gevolgen en risico’s hiervan en de alternatieve mogelijkheden.

De patiënt heeft ook het recht geen informatie te krijgen, als hij dit niet wil. Maar als dit ernstig nadelig is voor zijn situatie, hoort de zorgverlener deze alsnog te geven.

Toestemmingsvereiste: Zonder toestemming van de patiënt vindt geen onder zoek of behandeling plaats, noodsituaties daargelaten. De patiënt kan een voorgestelde behandeling of onderzoek weigeren en een eerder gegeven toestemming weer intrekken.

(Bij oudere mensen met een ziektegeschiedenis of in een terminale situatie wordt, in overleg met de arts(en), vaak een Niet-Reanimatiebeleid afgesproken. Dan wordt bijvoorbeeld bij een hartstilstand geen levensreddende handeling uitgevoerd)

Het recht op inzage in het medisch dossier: De zorgverlener houdt van iedere patiënt een medisch dossier bij met alle gegevens over zijn ziekte, behandeling en vorderingen. De patiënt kan dit te allen tijde in zien. Op zijn verzoek kunnen gegevens worden aangevuld of gewijzigd, indien de gegevens te beknopt of onjuist zijn weergegeven. Tegen betaling is een kopie van het dossier te krijgen.

Op verzoek van de patiënt wordt het medisch dossier binnen 3 maanden na zijn behandeling vernietigd, tenzij bewaren belangrijk is voor derden (denk aan erfelijke aandoeningen).

Het recht op privacy: De patiënt heeft recht op een vertrouwelijke behandeling door de zorgverlener(s). Zonder zijn toestemming hebben derden – mede-zorgverleners uitgesloten – geen inzage in zijn medisch dossier en mogen zij niet aanwezig zijn bij medische handelingen. Ook na overlijden hebben derden geen recht op inzage in het medisch dossier.

 

De plichten van de zorgverlener:

  • informatie aan de patiënt verstrekken
  • een medisch dossier bijhouden
  • de privacy van de patiënt waarborgen

De rechten van de zorgverlener:

  • het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangens van patiënten
  • in ethische kwesties de behandeling aan een collega overdragen (denk aan euthanasie)

Meer informatie:

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Afdeling Publieksvoorlichting

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Telefoon: 070 – 340 .7980 

www.minvws.nl

 

Terug naar boven