Wet BIG

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

De Wet BIG bevat regels over opleiding, registratie en deskundigheidsgebieden van acht beroepsgroepen in de zorg. De wet is gericht op de kwaliteit van individuele zorgverleners.

De hoofdpunten uit de Wet BIG zijn:

  • kwaliteitsbewaking en -bevordering in de individuele gezondheidszorg (zorg aan één persoon)
  • omschrijving van de medische handelingen van daartoe bevoegde zorgverleners
  • titelbescherming voor acht beroepsgroepen
  • in het BIG-register zijn geregistreerd: apothekers, artsen, fysiotherapeuten, klinisch psychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen
  • strafbaarstelling bij toebrengen van schade aan iemands gezondheid
  • toepassing van tuchtrecht door het Regionaal Tucht College

Handhaving en toezicht

Het toezicht op de naleving van de Wet BIG ligt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Wanneer een zorgverlener tekort schiet, kan het Regionaal Tucht College de zorgverlener beboeten, berispen of schorsen na een schriftelijke klacht.

Meer informatie:

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Postbus 16119

2500 BC Den Haag

Telefoon: 070 – 340 79 11

www.igz.nl

 

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Telefoon: 070 – 340.5417

Terug naar boven