WAA en Wet arbeid en zorg

Soms hebben ouders (tijdelijke) zorg nodig en kunnen hun kinderen deze als enige bieden. Zorg combineren met een betaalde baan kan problemen geven. Twee wetten maken het mogelijk de (tijdelijke) zorg met aangepaste werktijden of verlof te combineren. Dit gaat altijd in overleg met de werkgever.

WAA – Wet aanpassing arbeidsduur

Deze wet maakt het mogelijk werktijden aan te passen of minder uren te werken. Wilt u hierop een beroep doen, dan zijn de belangrijkste regels:

 • u moet minimaal een jaar in dienst zijn
 • de wet geldt alleen bij bedrijven met meer dan 10 werknemers
 • u dient vier maanden vooraf een schriftelijk verzoek in
 • in uw verzoek staan het gewenste aantal te werken uren en de gewenste werktijden
 • de werkgever kan akkoord gaan, een alternatief voorstellen of het verzoek afwijzen
 • geen bericht van de werkgever betekent dat hij akkoord gaat
 • de werkgever kan het verzoek afwijzen als het bedrijf hierdoor in ernstige problemen raakt
 • is er geen overeenstemming, dan kunt u naar de rechter stappen
 • u kunt maximaal ééns in de twee jaar een verzoek indienen

 

Wet arbeid en zorg

In de Wet arbeid en zorg zijn zorgverlofregelingen opgenomen. De meest belangrijke regels, van toepassing op de relatie ouder-kind:

Calamiteitenverlof

 • bedoeld voor onvoorziene situaties in persoonlijke omstandigheden
 • de werkgever mag hiervoor een redelijk verzoek niet weigeren
 • de duur van het calamiteitenverlof moet redelijk zijn
 • vooraf neemt u contact op met de werkgever; bij hoge uitzondering kan dit achteraf
 • u krijgt uw salaris doorbetaald, mits de CAO anders voorschrijft
 • in overleg kan het verlof als vakantie worden aangemerkt
 • u kunt niet worden ontslagen, als u door het noodgeval niet op uw werk bent in de CAO gemaakte afspraken gelden boven de wettelijke afspraken

Kortdurend zorgverlof

 • bedoeld voor verzorging van onder andere ouders
 • voorwaarde is dat u de enige bent die de verzorging op dat moment kan geven
 • per twaalf maanden maximaal tien dagen verlof
 • u regelt het verlof in overleg met uw werkgever
 • de werkgever mag het verzoek tot verlof weigeren als het bedrijf hierdoor in ernstige problemen raakt
 • tijdens het verlof ontvangt u 70 procent van uw salaris
 • ook kunnen bovenwettelijke vakantiedagen met het verlof worden verrekend
 • in overleg, of volgens de CAO in de CAO gemaakte afspraken gelden boven de wettelijke afspraken

Langdurend zorgverlof

 • voor tijdelijke verzorging van eigen ouder bij een levensbedreigende ziekte of in een terminale fase
 • de regeling geldt niet voor uw schoonouders of verzorging van een chronisch zieke ouder
 • het verlof kan in deeltijd (18 weken maximaal) of full time (6 weken maximaal) worden opgenomen
 • u regelt het verlof in overleg met uw werkgever
 • u dient twee weken vooraf een schriftelijk verzoek in
 • de werkgever beslist binnen één week; zonder een beslissing gaat het verlof volgens uw verzoek in
 • de werkgever mag het verzoek tot verlof weigeren, als het bedrijf hierdoor in ernstige problemen raakt
 • is er geen overeenstemming, dan kunt u naar de rechter stappen
 • tijdens langdurig verlof ontvangt u geen salaris
 • in de CAO gemaakte afspraken gelden boven de wettelijke afspraken

Meer informatie:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afdeling Publieksinformatie

Postbus 90.801

2509 LV Den Haag

Telefoon: 070 – 333.4444 

www.szw.nl

Terug naar boven