Vrijwilligers

Voor kosteloze hulp

Korte omschrijving:

Een groot aantal vrijwilligers biedt ouderen (onbetaald) veel soorten hulp. Soms uit zichzelf, soms georganiseerd. Hieronder staat een overzicht van bekende georganiseerde vrijwilligersorganisaties. Deze zijn overigens niet in elke gemeente of regio vertegenwoordigd.

Rode Kruis

De volgende activiteiten worden plaatselijk voor ouderen georganiseerd:

 • bezoek aan huis, voor een praatje of gezamenlijke wandeling
 • boodschappen doen
 • begeleiden naar en van het ziekenhuis
 • kortdurende en overbruggende thuishulp
 • (rolstoel)vervoer – uit en thuis
 • wanneer nodig met begeleiding
 • telefooncirkel
 • oppasdienst
 • ter ontlasting van de mantelzorger
 • vakanties in Rode Kruis vakantiehuizen onder begeleiding van professionele vrijwilligers; deze vakanties zijn niet gratis
 • welfarewerk (o.a. handwerken, kaarten maken) thuis en in verzorgingshuizen

Adressen: gemeentegids, telefoongids of www.rodekruis.nl

 

De Zonnebloem

Voor mensen die door een ziekte of handicap weinig buiten de deur komen, regelt de plaatselijke Zonnebloemafdeling vrijwilligers die regelmatig op bezoek komen. Ook organiseert zij deelname aan excursies en evenementen.

Adressen: gemeentegids of www.zonnebloem.nl

 

Humanitas

Diverse activiteiten voor ouderen, onder andere: vriendschappelijk en activerend huisbezoek, praatlijn voor ouderen, telefooncirkels, ondersteuning aan mantelzorgers en ergotherapie aan huis.

Adressen: gemeentegids, telefoongids of gouden gids

 

Vrijwillige Thuishulp

Aanvullende hulp aan thuiswonende mensen met een beperking; onder andere sociale activiteiten, begeleiden naar ziekenhuis, samen koken of boodschappen doen.

Informatie: lokaal via MEE, Informele Zorg of www.handjehelpen.nl

Adressen: gemeentegids of www.handjehelpen.nl

 

Vrijwillige Terminale Thuishulp

Aanvullende praktische hulp en ondersteuning aan mensen en hun familieleden in de terminale levensfase. Geen verplegende, verzorgende en huishoudelijke taken.

Adressen: gemeentegids of www.vptz.nl

In sommige gemeentes wordt samengewerkt met een Hospice of Bijna-thuis-huis.

 

Alternatief:

Met hulp van vrijwilligers en particuliere thuiszorg kunnen ouderen langer thuis wonen.

Terug naar boven