Verwaarlozing

Voor sommige ouderen is het erg moeilijk geworden voor zichzelf te zorgen. Zonder dat zij het in de gaten hebben, kan dit leiden tot verwaarlozing met de nodige gezondheidsrisico’s. Bijvoorbeeld kan door diabetes slechtziendheid ontstaan, waardoor vuil en vlekken over het hoofd worden gezien. Met dementie weten ouderen vaak niet meer wat ze moeten doen en hoe. Ook depressie en de daarmee gepaard gaande desinteresse en vermoeidheid kunnen ten grondslag liggen aan verwaarlozing.

Gevolgen:

 • Onzekerheid door kritiek van de omgeving;
 • Over het hoofd zien van wondjes is zeker risicovol bij diabetespatiënten;
 • Bij verwaarlozing van de voeding kan uw ouder ziek worden en conditie verliezen.

Omgaan met verwaarlozing:

 • Maak de verwaarlozing bespreekbaar op een open en directe manier, bijvoorbeeld: ‘Mam, ik merk de laatste tijd dat je vlekken op je kleding hebt. Kan je het niet goed meer zien?’;
 • Probeer er samen achter te komen waar de oorzaak van de verwaarlozing ligt;
 • Zoek daarna naar passende maatregelen;
 • Bij extreme vermoeidheid is het van belang met de huisarts naar de oorzaak te kijken;
 • Bij slechtziendheid is huishoudelijke hulp of thuiszorg mogelijk de aangewezen weg;
 • Bij depressie: zie tekst depressie;
 • Bij dementie: zie tekst dementie;
 • Let op de voeding van uw ouder;
 • Als uw ouder zichzelf heeft verwaarloosd, probeer dan uit te zoeken of ook de financiën zijn veronachtzaamd.

Externe hulp:

particuliere zorg is een goede mogelijkheid uw ouder te begeleiden in de thuissituatie.

Terug naar boven