Verpleeghuis

Instelling voor mensen die verpleging nodig hebben

Korte omschrijving:

In een verpleeghuis worden mensen opgenomen die 24-uurs persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben. Dit verblijf kan langdurig zijn (als bij dementie of chronisch lichamelijke ziektebeelden), of tijdelijk (als na ziekenhuisopname, revalidatie of ter ontlasting van de familie). Na het plotseling wegvallen van bijvoorbeeld een verzorgende partner is crisisopvang mogelijk.

Naast 24-uurs opvang bieden verpleeghuizen ook dagopvang om sociale contacten te stimuleren of de familie te ontlasten. Ook is er dagbehandeling voor observatie en behandeling door logopedist, fysiotherapeut of ergotherapeut. De keuze van verpleeghuis is vrij, maar vaak zijn er wachtlijsten. Om voor een verpleeghuis in aanmerking te kunnen komen, is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg).

Functies:

  • tijdelijk of langdurig verblijf met verplegende en verzorgende hulp
  • revalidatie
  • crisisopvang
  • dagopvang (sociaal) dagbehandeling (o.a. fysio-, ergotherapie en logopedie)

Voor informatie en adressen:

Informatie: lokaal via huisarts en verpleeghuis

Adressen: telefoongids, gemeentegids en gouden gids

Alternatief: particuliere thuiszorg is een alternatief, wanneer de verpleging in het verplegingshuis niet voldoet aan de wensen.

Terug naar boven