Traumaverwerking

Bij sommige ouderen lijken in hun laatste levensfase ooit opgelopen trauma’s weer een grotere rol te gaan spelen. Het leven vraagt minder activiteit, waardoor er meer tijd is om hierover na te denken. Het kan ervoor zorgen dat uw ouder geraakt wordt door gebeurtenissen uit het verleden.

Oorzaken:

 • Oorlogstrauma’s; veel ouderen – ook de zogenaamde tweede generatie – lijden nog onder de gevolgen van de laatste wereldoorlog;
 • Problemen met huidige levensfase. Doordat een oudere minder beweeglijk is geworden, minder van huis is en onder de mensen, heeft hij veel tijd om te piekeren;
 • Bij beginnende dementie kunnen ook trauma’s weer bovenkomen;
 • Een delier kan mede zijn gekleurd door trauma’s uit het verleden;
 • Afhankelijkheid en controleverlies bij ziekenhuisonderzoek en -opname zorgt soms ook voor heropleving van herinneringen;
 • Door een narcose kan een trauma dat altijd goed verwerkt leek ineens weer opspelen. Na een week is dit meestal weer onder controle. Bij een volgende narcose kan hetzelfde overigens weer optreden.

Gevolgen:

 • Veel bezig zijn met een trauma uit het verleden kan leiden tot depressie of angstklachten;
 • Door een terugkerende herinnering kan oude onzekerheid terugkeren met achterdocht tot gevolg.

Omgaan met een trauma:

 • Kijk hoe uw ouder met de problemen omgaat. Toon begrip;
 • Sociale activiteiten kunnen afleiding geven; onderneem iets met uw ouder en/of schakel vrijwilligers in;
 • Als u merkt dat de trauma’s te veel invloed hebben, vraag de huisarts dan om begeleiding;
 • Laat uw ouder regelmatig zijn verhaal vertellen, maar probeer dit niet te lang te laten duren;
 • Neem wanneer mogelijk een vast tijdstip om over de nare ervaring te praten; structuur werkt rustgevend;
 • Voer geen moeilijke gesprekken vlak voor bedtijd of sociale gebeurtenissen;
 • Stop het gesprek als uw ouder wordt overspoeld door angst of verdriet. Bied afleiding;
 • Vermeld bij een ziekenhuisopname traumatische gebeurtenissen in het leven van uw ouder. Hiermee kan dan rekening worden gehouden.

Externe hulp:

particuliere zorg is een goede mogelijkheid uw ouder te begeleiden in de thuissituatie.

Terug naar boven