Thuiszorg

Voor zorg en verpleging thuis

Korte omschrijving:

Bij ziekte, handicap en na een ongeval of operatie staat Thuiszorg bij in huishoudelijke en persoonlijke verzorging en verpleging. Deze bestaat uit losse momenten verdeeld over de dag, of uit dag-, nacht- en 24 uurs zorg. Thuiszorg helpt ook bij het vinden van een huishoudelijke hulp – de alphahulp. Cliënt is dan werkgever en bepaalt in overleg werkzaamheden en werktijden. De meeste thuiszorginstellingen lenen, verhuren of verkopen ook hulpmiddelen als een hoog-laag bed, po-stoel of urinaal. Vaak kunt u er terecht voor een maatschappelijk werker, diëtist en psycholoog. Veel thuiszorginstellingen bieden leden:

 • cursussen en bijeenkomsten; o.a. voor mantelzorgers
 • 24-uurs personenalarmering
 • maaltijdenverstrekking
 • klussendienst
 • pedicure
 • leden betalen hiervoor gereduceerde prijzen.

Om voor thuiszorg in aanmerking te komen, is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg).

Functies:

 • ambulante, dag-, nacht- en 24-uurs zorg
 • persoonlijke verzorging en verpleging
 • huishoudelijke verzorging
 • alphahulp-bemiddeling
 • uitleen, verhuur of verkoop van verpleeg- en hulpmiddelen
 • maatschappelijk werk
 • psychologische hulp
 • voedings- en dieetadvies
 • servicediensten
 • (sociale) controle

Voor informatie en adressen:

Informatie: lokaal via huisarts en de Thuiszorg

Adressen: telefoongids, gemeentegids en gouden gids

Alternatief:

particuliere zorg is een goed alternatief als de reguliere thuiszorg te weinig tijd heeft en/of kwaliteit biedt.

Terug naar boven