Steunpunt Mantelzorg

Ondersteunt en adviseert mantelzorgers

Korte omschrijving:

Het Steunpunt Mantelzorg informeert, adviseert en ondersteunt mantelzorgers in eigen stad of regio over de combinatie zorg en werk/studie, de verzorging en (gedeeltelijke) overname van de zorg. Wanneer de verleende zorg te zwaar of ingewikkeld wordt, kan het Steunpunt Mantelzorg helpen bij het vinden van de juiste hulpverleners, vrijwilligers of instanties. De ondersteuning kan bestaan uit een persoonlijk gesprek, het delen van ervaringen met andere mantelzorgers of ondersteuning bij het aanvragen van vervangende of aanvullende hulp. Het Steunpunt Mantelzorg organiseert ook cursussen (o.a. tiltechnieken, ‘mantelzorg de baas’) en voorlichtingsbijeenkomsten. Alle Steunpunten zijn verenigd in Mezzo.

Functies:

  • informeren, adviseren en voorlichten
  • ondersteunen
  • doorverwijzen naar juiste hulpverlener of hulpverlenende instantie
  • organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen
  • lotgenotencontacten

Voor informatie en adressen:

De Mantelzorglijn: 0900 – 202 04 96

Adressen: telefoongids (onder Mantelzorg) en gemeentegids.

www.mantelzorg.nl : onder ‘hulp’, vervolgens ‘adressen’

In diverse plaatsen valt het Steunpunt onder;:

– MEE

– Informele Zorg

– Stichting Welzijn Ouderen

– Vrijwillige Thuishulp

Terug naar boven