Revalidatiecentrum

Voor revalidatie-therapeutische zorg

Korte omschrijving:

Naast de revalidatieafdelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn er ook speciale revalidatiecentra. Hier komen mensen die na ziekte (als een beroerte) of ongeval een lichamelijk of cognitieve* beperking hebben opgelopen en therapie nodig hebben.

De therapieën zijn gericht op het verbeteren van lichamelijk en cognitief* functioneren, het omgaan met de handicap/beperking en het accepteren van de beperking.

Afhankelijk van de thuissituatie en de mate van beperking, is er keuze tussen dagbehandeling of opname.

De huisarts of medisch specialist geeft een indicatie voor opname of behandeling in een revalidatiecentrum.

Functies:

  • therapie
  • leren omgaan met een beperking
  • leren accepteren van de beperking
  • opname of dagbehandeling
  • adviezen voor aanpassingen in de thuissituatie

Voor informatie en adressen:

Lokaal via huisarts en ziekenhuis

Alternatief: particuliere thuiszorg is een alternatief, wanneer de revalidatie in het revalidatiecentrum niet voldoet aan de wensen.

(*cognitief gaat over het waarnemen, herinneren en denken)

Terug naar boven