PGB

(persoonsgebonden budget) een vergoeding om zelf zorg in te kopen

In Nederland is iedereen verzekerd voor zorg bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Deze bestaat uit persoonlijke verzorging en verpleging, begeleiding en verblijf in een zorginstelling.

Zorg in natura of PGB

Als deze zorg wordt gegeven door de thuiszorg of in verzorgings- en verpleeghuizen, is sprake van zorg in natura. U kunt deze zorg ook zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een vergoeding, waarmee u bepaalt wie de zorg levert: een (thuis)zorginstelling, een particuliere zorgverlener, freelancer of een familielid.

De drie keuzemogelijkheden bij langdurige zorg zijn:

  • Zorg in natura (door zorginstellingen)
  • Zelf zorg inkopen (PGB)
  • Een combinatie van beide

Een PGB krijgen

het aanvragen van een PGB loopt vanaf 1 januari 2015 via de gemeente (WMO) of de zorgverzekeraar (WlZ en ZvW).

Administratie

Een PGB geeft veel vrijheden, maar ook verplichtingen en verantwoordelijkheden. De ontvanger moet een administratie bijhouden, overeenkomsten afsluiten met zorgverlener(s), verantwoording afleggen.

Mocht de ingehuurde zorgverlener meer dan twee dagen per week werken, en niet als zelfstandige bij de Belastingdienst zijn aangemeld, dan is de budgethouder officieel werkgever. Verplicht is dan een juiste (salaris)administratie te voeren en voldoen aan de (financiële) verplichtingen als werkgever.

Voor informatie:

– Per Saldo (belangenvereniging)

Alternatief:

Met behulp van een PGB en particuliere thuiszorg kunnen ouderen langer thuis wonen.

Terug naar boven