Mezzo

Ondersteunt en behartigt belangen van mantelzorgers

Korte omschrijving:

Mezzo is een vereniging van mantelzorgers en lokale en regionale mantelzorgorganisaties. Naast landelijke belangenbehartiging, informeert en adviseert zij individuele mantelzorgers en regionale organisaties. De informatie en het advies gaan om:

 • juridische vraagstukken (o.a. patiëntenrechten, waar en hoe een klacht in te dienen)
 • persoonsgebonden budget (PGB) – en hoe dat werkt in het buitenland
 • de indicatiestelling door het CIZ – hulpverlenende instanties en organisaties
 • aanvragen van hulpmiddelen
 • sollicitatieplicht van oudere mantelzorgers.

De Mantelzorglijn kan dagelijks worden gebeld: 0900 – 202 04 96.

Functies:

 • Vereniging met leden en donateurs
 • Positieverbetering van mantelzorgers
 • Contacten met politici en beleidsmakers
 • Adviseren en voorlichten van mantelzorgers
 • Mantelzorglijn: informatie, advies en een luisterend oor –
 • Sociaal-juridische ondersteuning aan leden
 • Ondersteuning van regionale Steunpunten Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulporganisaties
 • Uitgave tijdschrift De Mantelzorger

Voor informatie en lidmaatschap:

Mezzo

Regulierenring 6

3981 LE BUNNIK

Telefoon: 030 – 760 6011

www.mezzo.nl

De Mantelzorglijn: 0900 – 202 04 96

Zie ook: Steunpunt Mantelzorg

Terug naar boven