Mantelzorgmakelaar

Ondersteunt en helpt mantelzorgers

Korte omschrijving:

Waar het de mantelzorger aan kennis en tijd ontbreekt, kan de mantelzorgmakelaar taken overnemen. Deze liggen specifiek op het vlak van de vele regels en voorzieningen in de zorg. Een aantal voorbeelden:

  • het verkrijgen of bijstellen van een persoonsgebonden budget (PGB)
  • onderhandelen met de zorgverzekeraar over vergoedingen of met het CIZ over de indicatiestelling
  • onderzoek naar en overleg met hulpverlenende instanties voor aanvullende of vervangende zorg
  • overleg met de gemeente over hulpmiddelen die worden vergoed door de WVG, of over een financiële toelage uit de Bijzondere Bijstand
  • afspraken maken met de werkgever over aangepaste werktijden of verlofperiodes, als werk/studie en zorg moeten worden gecombineerd

Functies:

  • overleg met en advies aan mantelzorger
  • regeltaken overnemen
  • onderhandelen en bemiddelen met instanties
  • netwerk onderhouden

Voor informatie en adressen:

De adressen van diverse mantelzorgmakelaars in Nederland zijn te vinden op:

www.bmzm.nl

Terug naar boven