Mantelzorger

Zorgt  (onbetaald) voor oudere, gehandicapte of langdurig zieke persoon.

Korte omschrijving:

Iedereen die zorgt voor een hulpbehoevende ouder, partner, buurman of vriendin is mantelzorger. De zorg is onbetaald, maar niet altijd vrijwillig. In sommige situaties – denk aan partner en ouders – is zorgplicht onontkoombaar. De hulp is zeer divers: persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, koken, de administratie of de tuin verzorgen, boodschappen doen of de begeleiding bij sociale activiteiten.

Ook de tijdstippen verschillen: wekelijks, dagelijks of zelfs 24 uur per dag. Wanneer een mantelzorger overbelast raakt, kunnen vrijwilligersorganisaties, (particuliere) thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen de zorg geheel of gedeeltelijk overnemen. Elders in dit boek zijn diverse instanties beschreven. Ook de huisarts is te raadplegen, of de Mantelzorglijn: 0900 – 202 04 96. Mantelzorgers zonder werk en ouder dan 57,5 jaar kunnen worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Zij moeten dan minimaal 20 uur per week mantelzorgtaken verrichten.

Functies:

  • tijdelijke of langdurige hulp aan hulpbehoevende in de thuissituatie
  • zorg op maat
  • onbetaalde zorgverlening
  • controle
  • sociaal contact

Voor informatie:

www.mezzo.nl

Er zijn diverse organisaties die de belangen van mantelzorgers behartigen en/of hen met raad en daad bijstaan:

– De Mantelzorglijn 0900 – 202 04 96

Zie ook onder:

– Mantelzorgmakelaar

– Steunpunt Mantelzorg

– Mezzo

Alternatief:

particuliere thuiszorg kan uitkomst bieden als mantelzorg overbelast is.

Terug naar boven