Maatschappelijk werker

Ondersteunt bij emotionele, sociale en maatschappelijke problemen

Korte omschrijving:

De maatschappelijk werker adviseert en geeft praktische hulp bij het oplossen van problemen rond rouwverwerking, relaties, eenzaamheid, persoonlijke verzorging, wonen en financiën. Daarnaast kan hij ook bemiddelen tussen de oudere en instellingen als ziekenhuis, thuiszorg, GGZ. De praktische hulp bestaat uit het begeleiden bij ziekenhuisopname, opvang in crisissituatie, aanvragen van hulpmiddelen en het invullen van formulieren. Hierbij gaat het om situaties waarin de oudere dit zelf niet meer kan en mantelzorg ontbreekt. Soms hebben thuiszorg, ziekenhuizen en verpleeghuizen ook een maatschappelijk werker in dienst. Met Algemeen Maatschappelijk Werk kan rechtstreeks contact worden opgenomen.

Functies:

  • adviseren, ondersteunen en begeleiden bij emotionele, sociale en maatschappelijke problemen
  • bemiddelen tussen cliënt en instanties
  • verwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners en hulpverlenende instanties
  • opvang in crisissituaties
  • praktische hulp
  • individuele hulp
  • groepstherapieën
  • samenwerking en overleg met de huisarts

Voor informatie en adressen:

Informatie: huisarts en Algemeen Maatschappelijk Werk, eventueel thuiszorg, verpleeghuis en ziekenhuis

Adressen: telefoongids, gemeentegids en gouden gids

Alternatief:

Met hulp van maatschappelijk werk en particuliere thuiszorg kunnen ouderen langer thuis wonen.

Terug naar boven