I&K

Adviseert over patiëntenrechten en helpt bij klachten

Korte omschrijving:

Het I&K (Informatie- en Klachtenopvang) informeert over patiëntenrechten, wet- en regelgeving in de gezondheidszorg, persoonsgebonden budget (PGB), Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) en patiëntenverenigingen. Daarnaast adviseert en ondersteunt het I&K mensen met klachten over hulpverleners of instellingen in de gezondheidszorg. I&K’ers geven aan waar zij het best naartoe kunnen. Hoe deze klachten het best kunnen worden verwoord en hoe een claim kan worden ingediend. Ook helpen zij met het schrijven van brieven. Soms gaan ze mee naar een gesprek met de persoon tegen wie de klacht is geuit. Het I&K draagt geen kant-en-klare oplossingen aan en gaat niet in op medisch inhoudelijke vragen.

Functies:

  • informeren over patiëntenrechten, voorzieningen en instellingen
  • adviseren en begeleiden bij het oplossen van klachten
  • klachtenregistratie en verslaglegging naar moederorganisatie RPCP (registratie is anoniem)
  • onafhankelijk
  • gratis dienstverlening

Voor contact en informatie:

Landelijk telefoonnummer: 0900 – 243 70 70

www.zorgbelang-nederland.nl

Terug naar boven