Huisarts

Eerste hulp bij gezondheidsproblemen

Korte omschrijving:

De huisarts onderzoekt en behandelt lichamelijke en psychische klachten. Hij schrijft medicaties voor en verwijst door naar gespecialiseerde hulpverleners als ergo- en fysiotherapeut en geriater. Ook adviseert hij bij sociale problemen als eenzaamheid en verwijst hij naar andere hulpverleners, of regelt hun hulp. De huisarts is nauw betrokken bij een ziekenhuisopname. Hij onderhoudt contact met de medisch specialisten en volgt het proces van ziekte en herstel. Bij chronisch zieke mensen en mensen in de laatste levensfase, regelt de huisarts eventuele verzorging en/of verpleging door bijvoorbeeld (particuliere) thuiszorg of verpleeghuis. De huisarts is bekend met de procedure rond euthanasie, informeert en adviseert hierover en is degene die dit – na overleg met een collega – kan uitvoeren. Hij is niet verplicht euthanasie toe te passen, en kan dus eventueel verwijzen naar een collega. De huisarts of de centrale doktersdienst is dag en nacht bereikbaar. In levensbedreigende situaties als bij een hartinfarct is het beter direct 112 te bellen.

Functies:

  • onderzoeken en behandelen van lichamelijke en psychische klachten
  • voorschrijven van medicaties
  • verantwoordelijk voor medicatiebeleid
  • doorverwijzen naar medisch specialisten, gespecialiseerde hulpverleners en hulpverlenende instanties
  • vertrouwenspersoon bij sociale problemen
  • informeren van, overleggen en contact onderhouden met andere hulpverleners en familie
  • adviseren over en het uitvoeren van euthanasie

Voor informatie:

Eigen huisarts.

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Postbus 20056

3502 LB UTRECHT

Telefoon: 030 – 282 37 23

www.lhv.nl

Terug naar boven