GGZ

(Geestelijke Gezondheidszorg) helpt mensen met psychische en psychiatrische problemen

Korte omschrijving:

De hulpverleners bij de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) behandelen, begeleiden en verzorgen mensen met psychische en psychiatrische problemen, bijvoorbeeld depressiviteit en alcoholverslaving. Bij ouderen kunnen deze zijn ontstaan door lichamelijke ziekte, verlies van partner of kind of eenzaamheid. Met therapieën – soms in combinatie met medicijnen – wordt rust en orde in het dagelijks leven teruggebracht.

Bij de GGZ werken psychiaters, psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Er bestaan speciale afdelingen voor ouderen. Zij worden vaak thuis geholpen, maar voor groepstherapieën, dagbehandeling of langdurige opname gaan zij naar een kliniek. De GGZ geeft cursussen als onderdeel van de behandeling of ter preventie. Sommige ‘preventieve’ cursussen zijn ook beschikbaar voor familieleden; zoals Omgaan met dementerenden.

De huisarts, medisch specialist of maatschappelijk werker geeft een indicatie voor een behandeling door de GGZ. Zonder verwijzing door de huisarts kunt u ook terecht bij een eerstelijns-psycholoog. Deze kan direct helpen of doorverwijzen. De kosten worden soms door de verzekeraar vergoed. Voor adressen: telefoongids, gouden gids of www.lve.nl

Functies:

  • behandelen, begeleiden en verzorgen bij psychische en psychiatrische problemen
  • hulp bij rouw en verliesverwerking
  • opvang in crisissituaties
  • behandelen thuis, dagbehandeling en opname in kliniek
  • individuele hulp
  • groepstherapieën
  • cursussen
  • samenwerken en overleg met de huisarts, thuiszorg, medisch specialisten, verzorgings- en verpleeghuizen
  • verwijzen naar andere hulpverleners en hulpverlenende instanties

Voor informatie en adressen:

Informatie: lokaal via huisarts en GGZ

www.ggznederland.nl  voor adressen zie onder ‘links’ www.ggz.pagina.nl

Adressen: telefoongids en gemeentegids

In crisissituaties: huisarts

Alternatief:

Met hulp van GGZ en particuliere thuiszorg kunnen ouderen langer thuis wonen.

Terug naar boven