Geriater

Arts die gespecialiseerd is in ouderdomsziekten

Korte omschrijving:

Een geriater is gespecialiseerd in complexe psychische en lichamelijke ziektebeelden en in sociale problemen bij oudere mensen. De geriater kijkt naar dit geheel aan problemen. Hij probeert er ook voor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Geriaters zijn werkzaam in ziekenhuizen op de geriatrische (ouderen) afdeling, in verpleeghuizen en bij de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Sommige geriaters hebben een eigen praktijk. De sociaal geriater is een specialist aan huis die – samen met huisarts, familie en thuiszorg – de situatie voor de oudere optimaliseert. Hij begeleidt de thuissituatie na ziekenhuisopname, beoordeelt en begeleidt een dagbehandeling of opname in een verpleeghuis. De huisarts of verpleeghuisarts geeft een indicatie voor behandeling door een geriater. De familie kan ook zelf vragen om een onderzoek of behandeling.

Functies:

  • onderzoeken en behandelen van mensen met ouderdomsziekten en -klachten
  • samenwerken met andere specialisten als ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog en gespecialiseerde verpleegkundigen
  • beoordelen van de hele mens
  • overleggen met en advies aan de familie
  • overleggen met huisarts en verpleeghuisarts
  • na ziekenhuisopname begeleiden in de thuissituatie (sociaal geriater)
  • beoordelen noodzakelijke hulp, aanpassingen en eventueel andere woonvoorziening (sociaal geriater)
  • samenwerken met maatschappelijk werk en thuiszorg (sociaal geriater)

Informatie: lokaal via huisarts, GGZ, ziekenhuis en verpleeghuis

Adressen: telefoongids en gemeentegids

Externe hulp:

Met hulp van een Geriater en particuliere thuiszorg kunnen ouderen langer thuis wonen.

Terug naar boven