Gemeente

Voor bijzondere bijstand, woningaanpassing en vervoersvoorziening

Korte omschrijving:

Bijzondere bijstand

Iedereen die door bijzondere omstandigheden extra hoge kosten heeft en deze niet zelf kan betalen, kan een beroep doen op de Bijzondere bijstand. De kosten moeten noodzakelijk zijn en bijzonder. Daarbij horen niet: uitgaven als wonen en eten, of kosten die door een andere instantie of regeling worden vergoed. Bijvoorbeeld WMO en Ziektekostenverzekering.

Voor ouderen is de Bijzondere bijstand een vangnet voor alle extra kosten die moeten worden gemaakt om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente kan een verzoek worden ingediend. Een consulent van de gemeente beoordeelt de situatie, die mede afhankelijk is van inkomen en vermogen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) maakt de gemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking. De uitgangspunten zijn:

 • volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij
 • ouderen en mensen met een beperking ervaren geen drempels
 • zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren
 • mensen helpen elkaar; daarna pas ondersteuning door de gemeente
 • oud worden in je eigen huis
 • verzorgd worden in je eigen huis.

Ouderen met een beperking – binnens- of buitenshuis – kunnen een beroep doen op de WWMO voor: Woonvoorziening: losse en vaste aanpassingen van bijvoorbeeld badkamer, toilet, trap en drempels. Vervoersvoorzieningen:

 • aanpassing aan eigen auto
 • scootmobiel
 • rolstoeltaxi
 • individueel taxivervoer
 • collectief busjesvervoer
 • Rolstoel: elektrisch of handbediend

De ter beschikking gestelde voorziening verschilt per gemeente. Soms is een eigen bijdrage van toepassing. Bij de afdeling WMO van de gemeente kan een verzoek worden ingediend. Een consulent beoordeelt de situatie.

De volgende diensten vallen onder de Wmo:

 • woon- en vervoersvoorzieningen
 • huishoudelijke verzorging
 • organisatie van welzijnsvoorzieningen, als alarmering en maaltijdvoorziening voor ouderen
 • openbare geestelijke gezondheidszorg; begeleiden van mensen met een achterstand en met psychische en verslavingsproblemen
 • op termijn: begeleiding

Functies:

 • financiële steun
 • hulp bij aanpassing woning
 • hulp bij vervoer buitenshuis
 • verstrekken van rolstoelen
 • informatievoorziening
 • hulp bij opstarten zorgverlening

Voor informatie en adressen:

Informatie: plaatselijk Gemeentehuis / Sociale Dienst

Adressen: telefoongids en gemeentegids

Alternatief:

Met behulp van Gemeentelijke ondersteuning en particuliere thuiszorg kunnen ouderen langer thuis wonen.

Terug naar boven