Euthanasiewet

Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

In de euthanasiewet staan de zorgvuldigheidseisen waaraan artsen moeten voldoen, wanneer zij op verzoek van de patiënt euthanasie zullen toepassen.

De regels:

  • het verzoek van de patiënt moet vrijwillig en weloverwogen tot stand zijn gekomen
  • er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden
  • de patiënt is door de arts voorgelicht over diens situatie en vooruitzichten
  • er is geen andere redelijke oplossing
  • een onafhankelijk arts beoordeelt ook de situatie van de patiënt euthanasie moet worden gemeld bij een regionale toetsingscommissie

Toezicht

Toezicht vindt plaats door regionale commissies die bestaan uit deskundigen. Deze beoordelen of artsen euthanasie volgens de regels toepassen. Onzorgvuldig handelen van een arts wordt gemeld bij de regionale inspecteur voor de gezondheidszorg (IGZ) en bij het Openbaar Ministerie (OM).

Het verzoek tot toepassen van euthanasie gaat vaak mondeling. Als iemand nog wilsbekwaam is, kan hij schriftelijk een euthanasieverklaring opstellen voor een moment waarop hij wilsonbekwaam zou kunnen zijn geworden.

Meer informatie:

NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

Postbus 75331

1070 AH Amsterdam

Telefoon: 0900 – 606 06 06

www.nvve.nl

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Postbus 16119

2500 BC Den Haag

Telefoon: 070 – 340 79 11

www.igz.nl

Terug naar boven