Decorumverlies

Als iemand is vergeten hoe hij zich hoort te gedragen, spreken we van decorumverlies. Hij toont ongepast of ordinair gedrag dat eigenlijk niet bij hem hoort en is hier niet meer op aan te spreken of in te corrigeren. Bij decorumverlies is vrijwel altijd sprake van een stoornis in de hersenen. Deze zogenoemde cognitieve* stoornis vertaalt zich in gedragsstoornissen.

Oorzaken:

Oorzaken liggen in de dementiële syndromen, zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, de ziekte van Pick, dementie bij de ziekte van Parkinson en de zeldzame ziekte van Creutzfeldt-Jacob. (Zie ook: dementie). Ook bij een delier, een tijdelijke toestand van verwardheid die kan optreden na een ontsteking of een vergiftiging, kan decorumverlies optreden. Het normbesef komt dan wel weer terug. Bij psychotische en manische episodes kan iemand ook tijdelijk decorumverlies ervaren.

Omgaan met decorumverlies:

  • Liefdevol proberen uw ouder te temperen in zijn gedrag;
  • Help uw ouder er weer netjes uit te zien;
  • Vraag begrip aan de omgeving;
  • Decorumverlies is een signaal dat er meer aan de hand is: schakel de huisarts in en bespreek de mogelijkheid van onderzoek.

Externe hulp:

particuliere zorg is een goede mogelijkheid uw ouder te begeleiden in de thuissituatie.

Terug naar boven