Consultatiebureau voor ouderen

Korte omschrijving:

Het consultatiebureau voor ouderen onderzoekt preventief de gezondheidstoestand. Met vroegtijdige en regelmatige controles en adviezen wordt gestreefd naar het voorkomen van klachten. Ouderen krijgen adviezen over een gezonde leefwijze en wat zij daartoe kunnen ondernemen. Bij het bureau kunnen zij terecht voor informatie over voeding, lichaamsbeweging, sociale contacten en voor verwijzing naar hulpverlenende instanties. Het consultatiebureau is er overigens niet voor gezondheidsklachten. Daarvoor kunt u huisarts en medisch specialisten raadplegen.

Functies:

  • voorkomen van gezondheidsproblemen
  • tijdig lichamelijke, geestelijke en sociale problemen signaleren
  • periodieke controle
  • advisering en voorlichting
  • verwijzen naar andere hulpverleners en/of instanties

Voor informatie en adressen:

Lokaal via huisarts, thuiszorg, maatschappelijk werk of GGZ. 

Terug naar boven