CIZ

(Centrum indicatiestelling zorg) beoordeelt de behoefte aan langdurige zorg

Korte omschrijving:

De CIZ stelt op een onafhankelijke, objectieve manier vast welke zorg nodig is bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Deze zorg kan zijn: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf in een zorginstelling. Na ontvangst van het indicatiebesluit en de toekenning door de zorgverzekeraar  kunnen cliënten kiezen wie deze zorg gaat verlenen: de thuiszorg, een verzorgings-/ verpleeghuis of – via een PGB (persoonsgebondenbudget) – particuliere zorgverleners of instellingen.

Functies:

  • indicatiestelling voor verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf
  • indicatiestelling voor Wet Voorziening Gehandicapten en voor langdurige voorzieningen op het gebied van wonen en vervoer

Alternatief:

Met behulp van een PGB en particuliere thuiszorg kunnen ouderen langer thuis wonen.

Voor informatie en adressen:

Informatie: www.ciz.nl

Terug naar boven