Bijzondere Bijstand

Iedereen die door bijzondere omstandigheden extra hoge kosten heeft en deze niet zelf kan betalen, kan een beroep doen op de Bijzondere bijstand. De kosten moeten noodzakelijk en bijzonder zijn. Uitgezonderd zijn kosten als wonen en eten of kosten die door een andere instantie of regeling worden vergoed, bijvoorbeeld de Wet Voorziening Gehandicapten en de Ziektekostenverzekering.

Zelfstandigheid

Voor ouderen is de Bijzondere bijstand een vangnet voor alle extra kosten die moeten worden gemaakt om zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Gemeente

Bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente kan een verzoek worden ingediend. Een consulent van de gemeente beoordeelt de situatie, waarbij ook naar inkomen en vermogen wordt gekeken.

Voor informatie en adres:

Informatie: plaatselijk Gemeentehuis / Stadshuis Afdeling: Sociale Dienst

Adres: telefoongids en gemeentegids

Terug naar boven