Angst

Angst zorgt ervoor dat we alert zijn. Dat we niet terechtkomen in situaties die we niet aankunnen of willen. Maar een teveel aan angst kan problemen geven. Bij ouderen gebeurt dit regelmatig. Dan houden ze vast aan vertrouwde gewoontes, omdat dit zekerheid geeft. Het wordt ernstiger als iemand niet alleen meer de deur uit durft. Bijvoorbeeld vanwege angst om te worden beroofd bij de pinautomaat, of om hartritmestoornissen te krijgen. Dan kan een sociaal isolement ontstaan.

Oorzaken:

Angst bij ouderen kan voortkomen uit depressie, dementie, of door achterdocht. Het gaat daarbij vooral om angst voor het onbekende.

Angst kent psychische en lichamelijke kenmerken:

 • Het uitspreken van angstige gedachten en gevoelens;
 • Activiteiten als boodschappen doen of naar een verjaardag gaan, worden ontweken;
 • Er wordt minder geld uitgegeven;
 • Mensen blijven veel meer in de vertrouwde omgeving;
 • Ze worden steeds vasthoudender en minder flexibel;
 • Ze maken een onzekere indruk in gesprek;
 • Slapen onrustiger;
 • Eten minder en vallen af;
 • Worden somberder en passiever;
 • Krijgen hartkloppingen, last van hyperventilatie of maagklachten en gaan transpireren.

Deze symptomen hoeven overigens niet perse te duiden op angst. Een gesprek hierover geeft helderheid. Eventueel kan een professional verder onderzoeken of er sprake is van depressie, beginnend dementieel syndroom of een andere aandoening.

Gevolgen:

 • Eenzaamheid;
 • Beperkte mogelijkheden in vergelijking met vroeger;
 • Minder flexibel, soms zelfs rigide gedrag;
 • Somberheid.

Omgaan met angst:

 • Knoop een gesprek aan met uw ouder, benoem wat u ziet. Vraag aan uw ouder of dit klopt. Er kunnen ook andere motieven aan de gedragsverandering ten grondslag liggen;
 • Stel uw ouder gerust;
 • Bespreek hoe hij zichzelf kan kalmeren, waardoor hij de angst kan relativeren;
 • Onderzoek samen welke activiteiten (weer) wel mogelijk zijn met ondersteuning: bijvoorbeeld bezoek van vrijwilligers, of speciale cursussen voor ouderen.
 • Het zorgcentrum of verpleeghuis waar uw ouder eventueel is opgenomen, organiseert vaak veel voor hun bewoners;
 • Help ouders over de drempel door hen de eerste keer te vergezellen als zij naar een cursus of bijeenkomst gaan;
 • Als de angst aanhoudt, zoek dan hulp bij een professionele hulpverlener: misschien is er meer aan de hand. Bespreek deze stap van tevoren met uw ouder;
 • Bepaalde medicatie, met name antidepressiva, helpen soms de ergste angstklachten te verminderen.

Externe hulp

particuliere zorg is een goede mogelijkheid uw ouder te begeleiden in de thuissituatie.

 

Terug naar boven