Alzheimer Café

Ontmoetingsplaats voor mensen met dementie en hun familie

Korte omschrijving:

In het Alzheimer Café wisselen gasten onder begeleiding ervaringen en informatie uit. Ze praten over hulpmogelijkheden of zoeken naar praktische oplossingen. Door de ontmoeting met mensen die hetzelfde meemaken, ervaren ze begrip en voelen zij zich minder alleen. In het Alzheimer Café wordt ook voorlichting gegeven over medische, maar vooral over de psychosociale aspecten van dementie.

In het café kunnen patient en familie leren omgaan met de problemen rond dementie. De Alzheimer Cafés zijn zelfstandige bijeenkomsten, veelal georganiseerd door vrijwilligers in samenwerking met lokale verpleeghuizen en andere zorgorganisaties. De volgende aspecten van het dementieproces krijgen aandacht:

 • erkennen van de problematiek bij patient en familie
 • psychische pijn bij patient
 • behoefte van patient en familie tot communiceren
 • moeite van patient en familie met communiceren
 • inzicht in geheugenprocessen
 • inzicht in beleving
 • inzicht in rouwprocessen en afscheid nemen
 • hulpverleningscircuit
 • medicijnen bij dementie

Functies:

 • ervoor zorgen dat alle betrokkenen met elkaar blijven praten
 • verminderen of opheffen van taboe
 • het op informele wijze bespreekbaar maken van problemen
 • voorkomen dat de patient en damilie van elkaar vervreemd raken
 • emotioneel en/of sociaal isolement uitstellen of doorbreken
 • anticiperen op de toekomst door meer kennis te vergaren over het verloop van de dementie
 • ondersteuning door lotgenoten
 • herkenning en erkenning: de bezoekers krijgen het gevoel  ‘erbij te horen’

Voor informatie en adressen:

Informatie en adressen: www.alzheimercafe.nl

Adressen: via huisarts, lokale verpleeg- en verzorgingshuizen

Informatie over de ziekte Alzheimer:

Alzheimer Nederland

Postbus 2077

3800 CB  Amersfoort

Telefoon: 033 – 303 2502

www.alzheimer-nederland.nl

Terug naar boven