Agressie

Een gezonde dosis agressie maakt dat mensen zich niet de kaas van het brood laten eten. Dat ze voor zichzelf opkomen en assertief zijn als dat nodig is. Maar soms kan dit ontaarden in agressief gedrag. In harder praten of schreeuwen, het gooien met servies of zelfs fysieke agressie.

We onderscheiden drie vormen:

 • Verbale agressie: schelden, schreeuwen, vloeken en (be)dreigen;
 • Non-verbale agressie: met spullen gooien, met de vuist op tafel slaan of een dreigende houding aannemen;
 • Fysieke agressie: geweld gebruiken tegen anderen.

Oorzaken:

De oorzaken van agressie bij ouderen kunnen liggen in onmachtgevoelens die zijn ontstaan door lichamelijke of geestelijke beperkingen of door verlies van zelfstandigheid. Andere redenen zijn karakterverandering door ziekte. Maar ook angst, verdriet, teleurstelling of frustratie zijn aanleiding. Daarnaast kan agressie ontstaan door ziektes als delier, dementie of als bijwerking van medicijnen.

Gevolgen:

 • Relaties komen onder druk te staan;
 • Agressie kan agressie uitlokken;
 • Sociaal isolement, met achterwege blijven van persoonlijke verzorging;
 • Eenzaamheid.

Omgaan met agressief gedrag:

 • Probeer met uw ouder in contact te komen, blijf rustig praten en houd oogcontact;
 • Vertel dat u de onmacht of teleurstelling ziet, praat erover;
 • In de oorzaak van de agressie ligt de oplossing. Help hiernaar te zoeken en raadpleeg zonodig professionele hulp;
 • Blijf rustig, daarmee voorkomt u eventuele escalatie;
 • Blijf altijd op dezelfde ooghoogte;
 • Schakel hulp in, of stap uit de situatie als de agressie uit de hand dreigt te lopen;
 • In de trainingen ‘omgaan met agressie’ en ‘omgaan met dreigend en destructief gedrag’ kunnen familieleden leren omgaan met fysieke agressie;
 • In acute, ernstige situatie is het verstandig de politie te bellen, ook al is dat vervelend. Zij is gewend hiermee om te gaan.

Wanneer uw ouder dementerend is:

 • Spreek met hem in korte begrijpelijke zinnen;
 • Geef opdrachtjes, bijvoorbeeld om het haar te kammen
 • Kijk of hij u heeft begrepen
 • Geef uw ouder tijd; opjagen leidt vaak tot hernieuwde agressie of angst
 • Zorg voor een veilige situatie voor uzelf: Als u uw ouder helpt met bijvoorbeeld aankleden, zorg dat u naast of achter hem blijft;
 • Als uw ouder u toch vastpakt of slaat, blijf dan kalm;
 • Geef vriendelijk, maar duidelijk aan dat u agressie niet accepteert.

Externe hulp:

particuliere zorg is een goede mogelijkheid uw ouder te begeleiden in de thuissituatie.

Terug naar boven