Aanleunwoning

Huurwoning naast, of in de buurt van een verzorgingshuis.

Korte omschrijving:

Een aanleunwoning is voor oudere mensen die nog zelfstandig kunnen wonen, maar wel gebruik willen maken van diensten van een verzorgingshuis. Bijvoorbeeld van het alarmsysteem, maaltijden en (sociale) activiteiten. Wanneer de oudere enige verzorging nodig heeft, kan hulp van de thuiszorg worden ingeroepen. Bij intensievere verzorging en/of verpleging is een overstap naar verzorgings- of verpleeghuis noodzakelijk. Om voor een aanleuningwoning in aanmerking te kunnen komen, is een indicatie nodig van het CIZ.

Functies:

  • zelfstandig wonen
  • behoud van privacy
  • hulp op afroep vanuit verzorgingshuis
  • sociale controle

Informatie: lokaal via huisarts, verzorgingshuis of woningcorporatie

Adressen: telefoongids en gemeentegids

Alternatief: particuliere zorg is een alternatief, wanneer een aanleunwoning nog niet beschikbaar of wenselijk is.

Terug naar boven